Velkommen til Kapp Båtforenings hjemmeside

HUSK; 1. februar er søknadsfrist for havneplass
Ta kontakt med oss/ fyll ut skjemaet på høyre side så skal vi se hvordan vi kan hjelpe deg.fra havna

1. februar er søknadsfrist for de som ønsker plass i havna, eller trenger annen plass grunnet bytte av båt.

Samme frist gjelder for de som ikke har plass, men som ønsker å søke om plass.
Søknader som kommer etter fristen behandles fortløpende etter som de kommer inn.

Husk å si fra så tidlig som mulig dersom du har en plass som du ikke skal bruke kommende sesong, ref vedtektene avsnitt 12.

Ta gjerne kontakt med Havnesjef eller noen andre i styret om det er noe du lurer på.
havnesjef@kappbatforening.no
post@kappbatforening.no

Se også under fliken «Om oss»/»Medlemsbetingelser» for mer info.

VANNSTANDEN I MJØSA
Mange er opptatt av vannstanden i Mjøsa.
Du kan følge med ved å klikke på linken under;
glb.no

e-postadresser
Styret i KBF bruker nå bare e-post til utsendelse av informasjon og annet til medlemmene.
Dette vil gjøre det både raskere og billigere for oss å holde kontakt med medlemmene og vil lette arbeidet vårt betydelig.
Det er derfor viktig at du sender oss din e-postadresse, på post@kappbatforening.no.

Har du flyttet? Har vi riktig adresse til deg? Telefonnummer?